Thằng đểu kiếm tiền

Có một anh thanh niên nọ làm biếng và đểu cáng, chỉ nghĩ cách kiếm ăn của người khác. Năm hết, tết đến mà trong nhà chẳng có gì, vợ anh ta hỏi:

– Nhà nghèo thế này, ăn tết thế nào?

Anh ta nói ngay:

– Rồi ta sẽ có cách.
Vừa lúc đó, có ông thợ cạo đi qua, thằng đểu gọi vào và nói:
– Ông cạo lông mày cho tôi, tôi sẽ trả tiền.
Ông thợ cạo cầm dao cạo ngay lông mày bên phải cho thằng đểu. Chờ cho ông thợ cạo xong lông mày bên phải, thằng đểu kêu lên:
-Trời đất ơi, thợ cạo là cạo râu cạo tóc chớ sao lại cạo lông mày người ta.
– Thằng đểu to mồm, hung hăng bắt ông thợ cạo cùng nó lên quan huyện để kiện cáo. Ông thợ cạo sợ quá, đành phải bồi thường cho thằng đểu có tiền ăn tết.
Vợ thằng đểu nhìn thấy lông mày của chồng mất đi một bên, vừa bực vừa buồn cười, nói:
– Sao không bảo ông ta cạo nốt bên kia đi còn đỡ hơn là lệch thế này.
Thằng đểu cười đểu :
– Mình còn khờ lắm, cái lông mày bên trái còn giữ lại là để ăn tết nguyên tiêu đấy.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook