Chàng rể chung thủy

Chung thủy là không thay lòng đổi dạ, dù xuất hiện “đối tượng” khác.

Con rể tương lai đến nhà bố vợ để “đặt vấn đề” chính thức. Ông bố khề khà hỏi:

– Anh đã gặp mẹ vợ tương lai của anh chưa?

– Dạ thưa bố, con gặp rồi ạ.

– Thế anh thấy thế nào?

– Thưa bố, con nói thế này không biết bố có tin con không, nhưng quả thực con vẫn thích con gái bố hơn.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook