Bản giao hưởng số 8

Một đôi vợ chồng học đòi đi nghe nhạc giao hưởng. Lúc họ đến nơi thì buổi biểu diễn đã bắt đầu được một lúc. Bà vợ hỏi người bên cạnh: “Họ đang chơi bản gì đấy bà?”

“Bản giao hưởng số 8 của Beethoven”, bà kia đáp.

Vợ quay sang cằn nhằn với chồng: “Cạo râu với chả ria. Chậm có 15 phút mà mất tới 7 bản giao hưởng rồi đấy”.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook