Nha sĩ kiếm tiền như thế nào

Tôi sẽ nhổ cho cậu chiếc răng sâu này, an tâm đi chỉ mất có 5 phút thôi. Giá 90 đôla.

Bệnh nhân: Chỉ nhổ trong 5 phút mà mất những 90 đôla?

Nha sĩ: Nếu cậu muốn tôi sẽ kéo dài thời gian nhổ cho cậu.

***

– Thực sự xin lỗi bà nhưng để nhổ răng cho cậu ấy tôi phải lấy 100 đôla.

– Tại sao đắt thế, tôi nhớ ông bảo là chỉ mất có 20 đôla thôi mà.

– Đúng vậy thưa bà. Nhưng cậu bé này đã hét quá to khiến cho 4 bệnh nhân của tôi đã quá sợ hãi và bỏ đi rồi.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook