Sặc mùi lập trình viên.

Một người lập trình qua đời. Trên bia mộ anh ta, người ta đề nguyên nhân dẫn đến cái chết như sau:

Run-time error at 18:12:97

***

Một lập trình viên trước khi đi ngủ đặt lên tủ 2 cái ly:

Một ly có nước để phòng nếu đêm muốn uống nước.

Một ly không có nước để dùng trong trường hợp không muốn uống. 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook