Dạy dỗ cháu

Bà Alberg có thói quen đầu năm gửi những món quà giá trị hàng trăm đôla cho các cháu. Nhưng những đứa cháu chẳng bao giờ gửi thư cảm ơn.

Năm nay, bà gửi tặng mỗi đứa cháu một tấm séc 100 đôla. Ngay ngày hôm sau, từng đứa cháu đến tận nhà để cảm ơn bà. Một người bạn của bà hỏi:

– Bà đã làm thế nào để dạy những đứa trẻ trở nên lễ phép như thế?

– Có gì đâu. Lúc gửi đi tôi đã không ký vào những tấm séc đó.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook