Ai bắt cưới ?

Mẹ bảo con:

– Mùng 2 tháng sau các con nên tổ chức đám cưới!

Con gái: Không được đâu mẹ ơi! Phải cưới ngay trong tháng này!

Mẹ: Sao lại thế? Mùng 2 tháng sau mới là ngày đẹp! Ai bắt con phải cưới ngay?

Con: Bác sĩ bảo ạ!

Mẹ : !!!!!!?

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook