Đứng đầu

“Trong công ty này thì tôi đứng đầu”. Một giám đốc khoe với bạn.

“Điều này thì tôi biết nhưng mà còn ở nhà?” Người bạn vặn hỏi.

“Tất nhiên tôi cũng đứng đầu”.

“Thế còn vợ anh?”
“Bà ấy là cái cổ!”
” …?”
“Đầu muốn quay đi đâu thì phải theo lệnh của cổ …”
!!!!??

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook