Ai dê nhất

Nếu hai cô thư ký của mình có mâu thuẫn thì phải làm thế nào? “Làm sếp khó đấy, phải đâu chuyện đùa”…

Trong phòng giám đốc, không hiểu thế nào mà hai cô thư ký của sếp “ỏm củ tỏi” với nhau:

– Cô là đồ cà trớn, đồ có máu dê nhất công ty.

– Này, cô ăn nói cẩn thận nhé. Chính cô mới là đồ dê nhất công ty…

Sếp nổi cáu:

– Hai người
quên sự có mặt của tôi ở đây à?

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook