Cứ tưởng gạt tàn thuốc

Có người đàn ông đem đơn ly dị đến toà án.
Lý do mà ông ta đưa ra để ly

dị vợ rất đơn giản: bà vợ có thói quen hút thuốc trên giường.
 

Quan toà hỏi:

– Tại sao ông lại muốn ly dị?

– Vì vợ tôi thích hút thuốc ở trên giường.

– Thế thì có sao?

– Nhưng cô ta cứ gạt tàn thuốc vào tai tôi.

 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook