Hành khách

   
Trên xe lửa, nhân viên soát vé phát hiện một
người không có vé. Sau một cuộc cãi vã căng thẳng, anh nhân viên phát
chán, xách chiếc vali to của khách ra dọa:

    – Anh mà không trả tiền vé ngay thì tôi sẽ ném chiếc vali này ra khỏi tàu.

    Người hành khách kêu lên:

    – Đầu tiên thì ông đòi lấy tiền của tôi, còn bây giờ ông lại muốn lấy mạng đứa con trai duy nhất của tôi hả? Thật quá đáng ! 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook