Xin miễn thi

  
Giáo sư tuyên bố với sinh viên rằng kỳ thi sẽ phải hoãn lại, một chàng sinh viên mạnh dạn đứng lên thưa:

    – Hoãn kỳ thi lại sẽ ảnh hưởng đến việc ôn tập các môn khác, thưa thầy!

    – Anh tên gì nhỉ? – Giác sư nghiêm giọng.

    – Thưa thầy, Peter ạ. – Chàng trai bình tĩnh trả lời.

    – Khá lắm Peter! Cậu được miễn thi vì tôi thích người trung thực dũng cảm.

    Chàng trai kia mau miệng:

    – Nếu thế thì thưa thầy, hãy miễn thi cho sinh viên tên là Robert ạ. 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook