Tôi tưởng

Cảnh sát:

_ Tại sao đêm hôm khuya khoắt anh lại vào nhà người khác?

Can phạm:

_ Tôi uống say nên cứ tưởng đó là nhà tôi.

Cảnh sát:

_ Thế sao lúc trông thấy bà này bước ra anh lại bỏ chạy?

Can phạm:

_ Vì tôi cứ tưởng đấy là vợ tôi.
 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook