Help

Ở một bãi
biển nọ. Có một cô gái đang tập bơi, nhưng lại ra chỗ nước sâu quá, cô sợ hãi quá bèn kêu cứu:

_ Help! Help! Help!

Ở trên bờ một chàng thanh niên nghe thấy tiếng kêu cứu. Chàng trai nghĩ bụng, cô này chăm chỉ thật, vừa tập bơi vừa học tiếng Anh?
 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook