Phỉ báng

Một người hét vang ở nơi công cộng:

_ Tổng thống của chúng ta là một con lợn thiến có bộ óc bé như óc chim sẻ!

Lập tức, anh ta bị bắt và đưa ra tòa. Tòa kết án rất nhanh:

_ Mười năm lao động khổ sai vì tội phỉ báng tổng thống. Cộng thêm 30 năm tù vì để lộ bí mật quốc gia.

 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook