Chim sẻ

Một người đi xe máy va phải chú chim sẻ bay ngược chiều. Anh ta dừng xe xem xét, thấy nó chưa chết bèn nhặt đem về đắp
thuốc rồi thả vào lồng với chút vụn bánh và nước.

Khi tỉnh lại, thấy mình bên song sắt cùng với mấy mẩu bánh vụn chú sẻ thở dài tự nhủ:

_ Bỏ mẹ. Mình đâm chết thằng cha đi xe máy rồi. Phen này chắc tù mọt gông đây!

 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook