Duyệt binh

Có một ông đại tướng nổi tiếng là nghiêm khắc. Một hôm, ông đang duyệt binh vào ngày quốc khánh thì nghe có hắt hơi, ông tức giận hỏi:

_ Cho tôi biết ai vừa hắt hơi đó?

Không có tiếng trả lời, ông lại gào lên:

_ Cho tôi biết ai vừa hắt hơi đó?

Cũng không có tiếng trả lời, ông hét:

_ Lính đâu, bắn hết hàng đầu đi.

Lệnh của ông lập tức được thi hành. Ông lại hỏi:

_ Bây giờ cho tôi biết ai vừa hắt hơi đó?

Lần này cũng không có tiếng trả lời. Ông quát:

_ Lính đâu, bắn hết hàng thứ hai đi.

Lệnh của ông lại được thi hành. Ông lại hỏi thêm 1 lần nữa:

_ Ai vừa hắt hơi đó?

Lần này thì trong hàng thứ 3 có 1 anh lính run rẩy bước ra:

_ Thưa đại tướng là tôi ạ!

Ông đại tướng liền nói:

_ Lính đâu, cho anh này mấy viên thuốc cảm!
 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook