Máy tính bị treo.

Điện thoại reo ở trung tâm hỗ trợ khách hàng:

_ Máy tính của tôi bị treo!

_ Hãy khởi động lại.

_ Bằng cách nào?

_ Nhấn tổ hợp nút Ctrl + Alt + Delete!

_ Không có chuyển biến gì cả.

_ Vậy thì nhấn nút reset, 10 phút sau hãy gọi lại!

Sau 10 phút, chuông điện thoại lại reo:

_ Vẫn chưa làm việc!

_ Thế đã nhấn nút reset chưa?

_ Rồi.

_ Sao nữa?

_ Tôi vẫn đang giữ nó đây, mỏi tay quá!
 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook