Lời trăn trối

Ông chồng trước khi chết trăn trối với vợ:

_ Chiếc nhẫn vàng bà đưa cho thằng cả nhé!

_ Tôi nghĩ tốt hơn là nên đưa cho con út.

_ Không, thằng cả…

_ Đừng hòng! Con út.

_ Quỷ thật! Tôi chết hay là bà chết đây?
 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook