Không thể nhìn xa

Không thể nhìn xa

Một bệnh nhân nói với bác sĩ khoa mắt:

_ Tôi không thể nhìn thấy những vật ở xa được.

_ Bây giờ ông nhìn thử xem, cái gì ở trên trời?

_ Mặt trời.

_ Thế ông còn muốn nhìn xa cỡ nào nữa?

 

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook