Đánh ta không ngã

Xưa, Quan Âm Bồ Tát có lần cảnh cảnh cáo Lã Đồng Tân:

Anh đã 3 lần say ở lầu Nhạc Dương, đi lại lôi thôi với Hà Tiên Cô, từng bán mực ở Đỉnh Châu, tung kiếm giết rồng vàng, mà vẫn được ngồi ở hàng tiên thần, đã vậy chuyện rượu, gái, hung dữ vẫn phạm.

Lã Đồng Tân bèn kể tội Quan Âm:

Bà nói kiêng rượu, sao lúc nào cũng kè kè tĩnh bình ở bên mình, bà nói không có chuyện sắc dục, thế thì nuôi đồng nam, đồng nữ làm gì. Bà nói không thèm của cải, sao cả người vẫn dát đầy vàng. Bà nói không giận dữ, sao vẫn có chuyện đánh dẹp đại bàng?

Quan Âm nghe xong lời vu cáo này, liền vứt ngay chén trà ngọc với cả tĩnh bình đi. Lã Đồng Tân cười:

Bà chỉ có 1 cái bình với 2 cái chén thì đánh ta không ngã đâu.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook