Tôm

Nhà sư mua tôm nấu trộm ăn. Tôm trong nồi gặp nóng nhảy
loạn xạ, nhà sư chắp 2 tay, cung kính vái cái nồi tôm:

A di đà Phật, A di đà Phật! Chịu khó 1 tí, lát nữa đỏ hồng lên là hết đau đớn ngay thôi mà!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook