Cao cờ.

Anh ta tự phụ cao cờ, đánh 3 ván thua cả 3

Hôm sau có người hỏi:

Hôm vừa rồi, đánh với tay ấy mấy ván?

Đáp:

3 ván.

Lại hỏi:

Được thua ra sao?

Đáp:

Ván đầu mình không được, ván thứ 2 anh ta không thua, van thứ 3 mình xin hòa anh ta không cho. Thế thôi!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook