Mời sư đêm đến nói chuyện phiếm

Lưu thị, vợ Hứa Nghĩa Phương, lúc nào cũng tự răn phải đoan chính. Nghĩa Phương xa nhà năm này qua năm khác. Lần ấy đột nhiên trở về, hỏi vợ rằng:

Ở nhà 1 mình, lẻ loi buồn lắm, có hay đi lại với thân thích, láng giềng không?

Lưu Thị đáp:

Từ khi chàng ra đi đóng cổng chưa hề ra khỏi ngưỡng cửa buồng.

Nghĩa Phương xuýt xoa thương cảm. Lại hỏi lấy gì để tự an ủi. Lưu Thị lại đáp:

Tất cả đều dành cho việc làm những bài thơ để ghi lại tình cảm của mình.

Nghĩa Phương vội mùng, cầm tập thơ xem, mở ngay trang đầu, thấy bài thơ mang đề: “Đêm trăng sáng, mời nhà sư láng giềng tới nói chuyện phiếm”.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook