Tam, tứ, ngũ tạng

Ngãi Tử thích
rượu, ít ngày tỉnh táo. Học trò cùng bàn với nhau:

Chuyện này thì không thể dùng lời khuyên suông được. Phải đem theo những tai họa của rượu ra mà dọa, may ra mới ngăn được

Hôm ấy, Ngãi Tử uống đến nôn đầy thềm, học trò mới lấy 1 đoạn ruột lợn nái, lén bỏ vào chỗ nôn, rồi chỉ cho Ngãi tử thấy:

Phàm người ta phải có đủ ngũ tạng mới sống được, nay thầy vì uống nhiều mà nôn ra mất 1 tạng. Chỉ còn tứ tạng, làm sao sống nổi?

Ngãi tử biết rõ đầu đuôi nên làm vẻ thản nhiên, cười đáp:

Đường Tam Tạng mà còn sống nổi nữa là ta những tứ tạng

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook