Tiểu bang texas cái gì cũng to!

– Ồ, Bill, sao tay anh to thế?
– Ờ, ở Tiểu bang Texas cái gì cũng to!
– Ồ, Bill, sao cổ anh dài thế?
– Ờ, Tiểu bang Texas cái gì cũng dài! Sau một đêm… Cô gái (ngán ngẩm): Thế mà anh bảo tiểu bang Texas cái gì cũng to và dài. Chàng trai (thở dài): Anh có ngờ đâu em cũng là người Texas.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook