Bệnh nhân chết hay máy hỏng?

Bác sĩ đang đo huyết áp cho bệnh nhân, chợt lắc đầu nói bâng khuâng:
– Chẳng nhẽ vừa mới loáng một cái mà đã chết rồi ư?
– Trời ơi! Anh ấy chết rồi sao?
– cô vợ bệnh nhân gào lên.
– Xin cô bình tĩnh. Tôi còn đang tự hỏi xem vấn đề ở anh ta hay ở cái đồng hồ chết tiệt này.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook