Bay đến mặt trời vào ban đêm

Ba cô gái, một tóc vàng, một tóc đen và một tóc nâu, cùng làm việc cho NASA. Họ đang bàn với nhau xem sẽ đi đâu trong chuyến du hành vũ trụ tiếp theo.
– Hay thử tới sao Hỏa xem.
– Tóc nâu nói.
– Tốt nhất là lên mặt trăng.
– Tóc đen vốn ưa chỗ mát mẻ. Tóc vàng xen vào:
– Thôi đừng tranh luận nữa. Chúng ta sẽ bay đến mặt trời.
– Không thể tới mặt trời được. Bạn sẽ bị thiêu thành tro ngay.
– Hai cô kia cười thông cảm. Sau một thoáng cau mày, tóc vàng reo lên:
– Tớ nghĩ ra rồi, chúng ta sẽ bay vào ban đêm.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook