Nếu muốn con sẽ có nhiều cái

Bé gái chạy về cự nự với mẹ:
– Mẹ ơi, sao thằng Cò nhà cô Liên có cái “cuống” ở giữa hai chân mà con lại chả có. Con bắt đền mẹ đấy!
– Thôi nào, con gái ngoan của mẹ. Thằng Cò chỉ có một cái đó thôi, nếu con muốn, khi lớn lên con sẽ có nhiều cái hơn nó.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook