Lấy đà

Lấy đà

Bà Liz than thở với chồng:
– Thằng Brown chẳng ý tứ gì hết. Nói chuyện với tôi nó ngáp đến tám lần.
Ông chồng vốn lo xa nói đỡ lời:
– Ồ không, có khi không phải nó ngáp, có lẽ nó lấy đà để nói điều gì đó…!

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook