Kinh nghiệm tuyển thư ký

Giám đốc một siêu thị tiết lộ kinh nghiệm tuyển nhân viên:
– Khi sắp mở siêu thị, tôi phỏng vấn hơn 20 cô gái với duy nhất một câu hỏi: “Ai quan trọng nhất ở đây?”. Những cô trả lời: “Khách hàng”, tôi cho làm thu ngân. Duy nhất một em trả lời: “Ông giám đốc”, tôi lấy ngay làm thư ký riêng.

Nguồn: sưu tầm

Bình luận Facebook